06 302 340 32 | kiefveldersteeg 11 | Putten | 3882RG info@mariahoeveputten.nl

De stichting Puttens Historisch Genootschap (St. PHG) heeft als doelstellingen het bijdragen tot het vergroten, behouden en uitdragen van de kennis van de geschiedenis van Putten en het bijdragen tot het behoud van het karakter van Putten. Naast de zorg voor het kwetsbare wil het Genootschap vooral ook verdiepen.

De musea De Tien Malen en Museumboerderij Mariahoeve zijn projecten ontstaan uit initiatieven van het PHG.

Diverse actieve werkgroepen houden zich met onderzoek bezig zoals:

  • Archeologie: meedoen met opgravingen en verwerken van vondsten.
  • Genealogie: archiefonderzoek en verwerken van genealogische informatie.
  • Monumenten: inventariseren van en belangstelling vragen voor objecten met bijzondere ligging of historie of die van belang zijn voor het eigen karakter van het dorp.
  • Roerende monumenten: verzamelen en in stand houden van allerlei objecten, vooral gereedschappen van voor de tijd van de automatisering
  • Dialect en folklore: verzamelen en in stand houden van klederdrachten; het uitgeven van een woordenlijst van het Puttens dialect.

Daarnaast organiseert het Genootschap lezingavonden en kan door excursies of cursussen aan verdere verdieping worden gewerkt. Tenslotte kan het Genootschap de gelegenheid bieden om onderzoeksresultaten te publiceren.

Het Genootschap werkt ook aan de totstandkoming van een Gemeentelijk Monumentenbeleid, de vorming van een collectie Puttense archivarische bronnen en een permanente expositie- en werkruimte.

 

https://www.phg-putten.nl/

Contact 

Mail ons

06 302 340 32