06 302 340 32 | kiefveldersteeg 11 | Putten | 3882RG info@mariahoeveputten.nl

Onze beeldbank

Deze beeldbank van Museumboerderij Mariahoeve te Putten bevat afbeeldingen van alle voorwerpen die zich in het museum bevinden. De voorwerpen waren eigendom van de laatste bewoonster Maria van den Brink. Zij heeft haar hele leven in deze boerderij gewoond samen met haar zusters Geertje en Steventje. Vader Corstiaan van den Brink heeft samen met moeder Maartje Huisman deze boerderij in 1907 laten bouwen. Er is weinig of niets aan de toenmalige boerderij veranderd. Daarom heeft het ministerie van OC&W gemeend deze boerderij als interieurensemble op te nemen in een lijst met 80 gebouwen in Nederland waarvan het interieur en het exterieur helemaal in overeenstemming zijn. Bij veel voorwerpen staat naast de algemene beschrijving van het voorwerp ook een beschrijving van de manier waarop dit voorwerp op de Mariahoeve werd gebruikt. Als u aanvullingen en correcties heeft wilt u deze dan aan ons doorgeven door middel van het reactieformulier bij elke foto.