De Mariahoeve is een typisch voorbeeld van de boerderijtjes, die honderd jaar geleden bij tientallen werden gebouwd.

Er veranderde veel in de agrarische wereld in die tijd. Er was de uitvinding van de kunstmest en het kippengaas. Er kwam goedkoop graan uit Amerika en er ontstonden coöperatieve zuivelfabrieken. De bevolking groeide en de koopkracht nam toe. Dit alles betekende nieuwe kansen voor tweede en derde zonen van boeren en voor ondernemende arbeiders. Zij hebben nu de mogelijkheid om een eigen bedrijf te beginnen.

Zo ook Corstiaan van den Brink(geb.1857). Hij werkte als boerenknecht bij de familie Kok. Uit zijn huwelijk met Maartje Huisman (geb.1874) werden drie kinderen geboren: Geertje (1902) Gerrit (1904) en Steventje (1905). In 1905 kocht hij twee hectare land, waarop hij in 1907 een boerderij liet bouwen. In het nieuwe huis werden nog drie kinderen geboren: Marinus (1909, overleden 1918), Maria (1912) en Maartje (1916, overleden 1935). Bij de geboorte van dit laatste kind overleed moeder Maartje. Zowel Corstiaan als zijn vrouw kampten met een zwakke gezondheid. Een van de dochters vertelde later dat zij als kind nooit tijd had om te spelen, maar altijd moest werken. En uiteraard moest er zeer zuinig geleefd worden. Twee factoren die waarschijnlijk hun hele verdere leven hebben bepaald.

De Mariahoeve en al die andere boerderijtjes waren gemengde bedrijven. Er was bouwland met graan en aardappelen, er was veehouderij met koeien, er waren kippen en een paar varkens. En niet te vergeten een moestuin. Alle producten dienden in de eerste plaats voor het levensonderhoud van de bewoners. Van het graan werd brood gebakken, de rest diende als kippenvoer. Van een deel van de melk werd boter gekarnd en kaas gemaakt. Groenten en fruit kwamen uit de moestuin. Ze werden ingemaakt in het zout in Keulse potten: bonen, andijvie, snijbonen en zuurkool, gedroogd: bruine bonen, kapucijners, appeltjes  en peertjes of geweckt: appelmoes, worteltjes enz. Wat overbleef werd verkocht, met name de melk en de eieren.

Corstiaan overleed in 1942. Gerrit en zijn drie zusters Geertje, Maria en Steventje leefden en werkten verder zoals zij gewend waren. Slechts in enkele gevallen werden er concessies gedaan aan de moderne tijd: elektriciteit, telefoon en een eigen pompinstallatie. Verder bleef alles bij het oude.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verdwenen bijna al deze boerderijtjes door de mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw. Ze werden verbouwd tot bungalows of verdwenen achter enorme schuren met honderden mestkalveren, duizenden varkens of tienduizenden kippen. Alleen de Mariahoeve bleef zoals ze was. 

In 2003 overleed Maria en bleef de tijd stil staan.