06 302 340 32 | kiefveldersteeg 11 | Putten | 3882RG info@mariahoeveputten.nl

Museum

Toegangsprijs

Volwassenen € 7,-

Drie tot en met twaalf jaar € 3,50

Schoolprogramma € 3,50

Museum arrangement

Wilt u buiten onze openingstijden toch genieten van onze lunch en het museum, dan hebben wij een geweldige actie!

Groepsarrangementen (vanaf 10 personen

MUSEUMBOERDERIJ MARIAHOEVE

Arrangement 1: € 12,00 per persoon

10.30-11.00       Ontvangst op de Mariahoeve met één keer koffie/thee met huisgemaakte appeltaart

11.00-11.15        Welkomstverhaal Mariahoeve

11.15-12.30        Rondleiding Mariahoeve door een gids

Arrangement 2: € 25,00 per persoon 

Als arrangement 1, aangevuld met:

12.30-13.30        Lunch, bestaande uit: Een twaalfuurtje met soep, wit en bruinbrood kroket, ham, kaas, spiegelei en één fris/melkdrank naar keuze.

Ontdek Museumboerderij Mariahoeve, sinds 1907

De Mariahoeve is een voorbeeld van de boerderijen die na 1900 als paddenstoelen uit de grond kwamen. Gezinsbedrijven van een paar hectare bouwland voor het verbouwen van graan, aardappelen en voederbieten en met koeien, varkens, kippen en een paard. Verder een grote moestuin en een kleine boomgaard.

Door mechanisatie, schaalvergroting en specialisatie verdween dit type boerderij in het laatste kwart van de vorige eeuw even snel als het destijds verschenen was. Wat de Mariahoeve uniek maakt, is dat ‘alles’ er nog is, zoals Maria het heeft nagelaten.

Op dit moment kunt u ons museum bezoeken aan de hand van een audiotour en ook met een gids.
De anderhalf uur durende audiotour neemt u mee in het leven van de familie Van den Brink, laat u alle vertrekken van de boerderij zien en biedt een zeer uitgebreide beschrijving van deze unieke locatie!
Natuurlijk kunt u ook met de gids op pad, wij hanteren geen vaste tijdstippen voor de vertrekken met een gids, kom gezellig voorbij en drink een bak koffie met een huisgemaakte appeltaart, intussen neemt de gids u al mee in zijn verhaal! 
Rondleiding/audiotour

Beschikbare talen:

Nederlands, Frans, Duits, Engels en Puttens dialect.

(Une visite audio est également possible en français).

(Eine Audiotour ist auch in deutscher Sprache möglich).

(An audio tour is also possible in English).

Schoolgroepen zijn altijd welkom op de Mariahoeve!

Het museum biedt een leuke leeromgeving om ontdekkend te leren over het wonen en werken op de Mariahoeve uit 1907.

In nauwe samenwerking met (oud-)onderwijzers hebben wij educatieve programma’s voor basisscholen ontwikkeld. Deze educatieve programma’s sluiten aan bij de kerndoelen en bij de belevingswereld van de leerlingen. Het programma van de Mariahoeve (doen en meedoen), is uitermate geschikt voor de groepen 5 en 6. Uiteraard zijn voor kinderen uit andere leeftijdsgroepen ook geschikte schoolprogramma’s aanwezig.

In kleine groepjes worden de kinderen door een ervaren gids de verschillende onderdelen van het boerenleven getoond. Belangrijk daarin is dat ook de kinderen zelf mogen doen en ervaren! Neemt u voor het bespreken van de mogelijkheden met uw schoolklas contact met ons op: info@mariahoeveputten.nl of op telefoonnummer 06 – 302 340 32.

Andreas, Marianne en de Gidsen

Bezoekers per jaar

Gidsen

Opgericht

Vrijwilligers

Rijksdienst voor het culturrel erfgoed

Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

Museumboerderij Mariahoeve, Putten

In de Puttense keuterboerderij Mariahoeve kun je het eenvoudige boerenleven van ruim 100 jaar geleden ervaren dankzij een bijzonder initiatief van de executeur-testamentair van de laatste eigenares

 

Gemengd bedrijf

In 1905 koopt boerenknecht Corstiaan van den Brink een stuk land aan de Kiefveldersteeg in het westelijk buitengebied van het Gelderse Putten. Samen met zijn vrouw Maartje begint hij een gemengd agrarisch bedrijf. Twee jaar later verrijst de kleine boerderij. Op het erf komen allerlei bijgebouwen: een bakhuisje en schuren, een hondenhok, een kippenhok en hooibergen. Bij het complex met weiden en akkers horen een boomgaard en een moestuin. De kinderen werken mee; een boerenfamilie is ook een economische eenheid. Het leven op het land is hard. Maartje overlijdt in 1916 en ook 2 kinderen sterven op jonge leeftijd. Na Corstiaans dood in 1942 zetten zoon Gerrit en zijn zussen Steventje, Geertje en Maria het bedrijf voort. Zij blijven ongehuwd.

Spaarzaam leven

Met z’n vieren zetten ze het boerenbedrijf op zeer behoudende wijze voort, ingegeven door hun diep calvinistische aard en uit eerbied voor hun ouders. Ze gaan sober en uiterst spaarzaam met de beschikbare middelen om. Eieren en melk zorgen voor inkomsten. De verworvenheden van de moderne tijd doen slechts zeer beperkt hun intrede en dan nog in kleine stappen. Dat betreft zowel wooncomfort als bedrijfsvoering.

Mechanisatie en schaalvergroting gaan aan deze boerderij voorbij

 

 

 

 

 

 

Beeld: ©RCE / Wouter van der Sar
Bakhuis met wasketel

Wasketel

In 1958 komt er elektriciteit, later volgen telefoon en – vooral voor de dieren – waterleiding. De was doen ze tot het laatst in een wasketel in het bakhuis. Hier bakken ze ook brood. De melk karnen ze zelf. Koken gebeurt op een kachel, die ook de enige warmtebron in huis is naast het fornuis in de keuken. Het werk op het zelfvoorzienende bedrijf gebeurt met mens- en paardenkracht en vele, vaak zelfgemaakte gereedschappen en hulpmiddelen. Moderne landbouwwerktuigen kopen ze nauwelijks. Mechanisatie en schaalvergroting gaan aan deze boerderij voorbij.

 

 

 

 

 

 

Beeld: ©RCE / Wouter van der Sar
De geurt vanuit de zijentree

Oorspronkelijke interieurs

Als het complex in 2002 wordt ingeschreven in het rijksmonumentenregister als gaaf voorbeeld van een zelfvoorzienende keuterboerderij uit de eerste helft van de 20ste eeuw, wordt alleen het exterieur beoordeeld. Op dat moment is nauwelijks bekend wat het geheel zo uniek maakt: de oorspronkelijke interieurs van alle gebouwen met de originele inboedel.

De inboedel dateert uit verschillende perioden. De deels tweedehands inrichting uit de bouwperiode is zo nu en dan aangevuld met meubelen en andere inboedel die bijvoorbeeld door vererving is verkregen. Stoffering, meubilair, huisraad, uitzet, vaak verstelde kleding, kapotte brillen, kunstgebitten, boeken en ook het archief: alles ligt, staat en hangt er nog, al decennialang.

Je zou het vooroorlogse boerenleven hier zo weer kunnen oppakken

 

 

 

 

 

 

Beeld: ©RCE / Wouter van der Sar
De deel vanuit de ingang

Vooroorlogs boerenleven

In de schuren en stallen ligt het traditionele en specialistische agrarische gereedschap, dat samen met enkele vroege machines getuigt van het veelzijdige werk op de boerderij. Je zou het vooroorlogse boerenleven hier zo weer kunnen oppakken. Nederland kent talrijke boerderijmusea, maar vrijwel nergens zijn de authentieke gebouwen en hun inboedel zo sterk verbonden met elkaar en de locatie, en met het leven en werken van de voormalige bewoners.

Ruim 350 erven

In 2003 overlijdt Maria als laatste van de 4 kinderen. Doordat ze allen uiterst zuinig leefden, blijkt er een behoorlijk kapitaal te verdelen over de meer dan 350 verre familieleden. Zij gaan ermee akkoord dat het pand een museum moet worden.

De boerderij met bijgebouwen en de grond komen toe aan de gemeente Putten, en het complex krijgt de naam Museumboerderij Mariahoeve. De Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg ontfermt zich over de inboedel en neemt de zorg voor het complex op zich. Dit alles bekostigt ze door entreegeld, aangevuld met inkomsten uit de theeschenkerij, bed & breakfast en camping, die zich achter de boerderij bevinden zonder het geheel te verstoren.

Bronnen

  • Koldeweij, E. e.a. (2003). Binnen bij boeren. Zwolle: WBooks
  • Overeen, B & B. Paasman (2008). Mariahoeve, drie gezusters en de strijd om het bestaan. Baarn: De Fontein
  • https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/interieurs/interieurensembles/toonbeelden/boerderij-mariahoeve-putten

Tekst: Jeroen Westerman
Foto’s: Wouter van der Sar

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/interieurs/interieurensembles/toonbeelden/boerderij-mariahoeve-putten

Contact 

Mail ons

06 302 340 32