ANBI

Museumboerderij De Mariahoeve heeft een culturele ANBI status. Dit houdt in dat De Mariahoeve voor tenminste 90% actief is op cultureel gebied. Als algemeen nut beogende instelling is het voor u extra voordelig om aan De Mariahoeve te doneren. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Als ANBI instelling heeft De Mariahoeve een publicatieplicht.

Het bestuur

Het bestuur van Museumboerderij De Mariahoeve bestaat uit de volgende personen:

J. van den Hoorn, voorzitter

G. van Eijden, vice-voorzitter

L. Brandt, secretaris

J.D Olthuis, penningmeester

B.D. van Dijken, lid

J. van Hell, lid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

De vaste medewerkers ontvangen salaris en ontvangen arbeidsvoorwaarden die bij oprichting van Museumboerderij de Mariahoeve zijn geformuleerd.

Documenten:

Jaarrapport 2013


Financieel Verslag 2014


Financieel Verslag 2015


Financieel Verslag 2016


Gegevens ANBI 2017

Beleidsplan 2017

Financieel Verslag 2017

Balans 2017


Financieel Verslag 2018

Balans 2018


Balans 2019

Jaarverslag 2019


Bestuursverslag 2020