06 302 340 32 | kiefveldersteeg 11 | Putten | 3882RG info@mariahoeveputten.nl

116 jaar aan geschiedenis

Mariahoeve

Jaar verslag 

2022 16-04 Bestuursverslag 2022

2022 01-07 Bestuursverslag 2021

2021 29-04 Bestuursverslag 2020

Museumboerderij
ANBI
Museumboerderij de Mariahoeve heeft een culturele ANBI-status. Dit houdt in dat de Mariahoeve voor tenminste 90% actief is op cultureel gebied. Als algemeen nut beogende instelling is het voor u extra voordelig om aan de Mariahoeve te doneren. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Als ANBI-instelling heeft de Mariahoeve een publicatieplicht.

Gegevens voor de Culturele ANBI
Naam: Stichting MBK
Adres: Kiefveldersteeg 11, 3882RG, Putten
Telefoon: 06-30234032
E-mailadres: info@mariahoeveputten.nl
Website:
www.mariahoeveputten.nl

Organisatie
Algemene informatie
Statutaire naam: Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve)
Statutaire zetel: Gemeente Putten
Datum van oprichting: 4 april 2005

KvK-nummer: 08134387
BTW nummer: 815033369B01
RSIN-nummer: 815033369
IBAN: NL18RABO 0132 6690 56
Website: www.mariahoeveputten.nl
Onze organisatie kent een ANBI-status.

Bestuur
J.N. van den Hoorn (Jan) Voorzitter
G.A. van Eijden (Gerard) Vicevoorzitter
L. Brand (Liesbeth) Secretaris
J.L. Olthuis (John) Penningmeester
J. van Hell (Johannes) Lid
B.D. van Dijken (Berend) Lid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

De vaste medewerkers ontvangen salaris en ontvangen arbeidsvoorwaarden die bij oprichting van Museumboerderij de Mariahoeve zijn geformuleerd.